Viešieji ryšiai

Tikime, kad komunikacija nėra tik „sausų” taisyklių rinkinys. Tai – dialogas, kurį pirmiausiai užmezgame su klientu. Atviras, nuoširdus ir teisingas. Vadovaudamiesi šiuo principu padedame įmonėms sukurti tarpusavio ryšius tarp verslo ir visuomenės. Nesuvaidintas nuoširdumas tampa stipriausiu ginklu.

Netradiciniai integruotos komunikacijos sprendimai – patikrintas mūsų klientams siūlomas viešųjų ryšių ir marketingo paslaugų kokteilis, apimantis ryšius su žiniasklaida, renginių viešinimą, marketingo komunikaciją, pranešimus žiniasklaidai, inicijuotas publikacijas spaudoje ir interneto žiniasklaidoje, televizijos ir radijo reportažus klientams aktualiomis temomis…